Seneste nyt

Diverse

Den Islamiske Børneopdragelse

Børneopdragelse har en central plads i islam. Allah (swt) siger i koranen: “I, der har Iman: Beskyt jer selv og jeres familie fra ild“(Surah al-Tahrim, 66:6) Det betyder, at vi skal kultivere og opdrage vores børn med islam. ”Giv børn den islamiske opdragelse” siger verset. Den islamiske opdragelse er således …

Læs mere

Islams syn på menneskelivet

Denne artikel omhandler en sygdom, som har ramt den beærede islamiske Ummah og forvandlet den, fra at være den mægtigste Ummah, til en degraderet, tilbagestående og indflydelses-fattig Ummah. En sygdom, som har afledt den fra dens spor mod succes, sporet der sikre Den Almægtige Skabers tilfredshed til et andet spor, …

Læs mere

Præsidenter, premiere ministre og khaleefah’er

Introduktion Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der overalt i verdenen påvirker millioner af menneskers sind. Kaldet til re-etableringen af Khilafah bliver omtalt af alle, der er udsat for den Islamiske Da’wah. …

Læs mere

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger for at livliggøre Allahs Ord. Det er måden, hvorpå vi med klarhed forstår Islams betydning og i denne sammenhæng livet selv. Allah (swt) …

Læs mere

Familieværdierne i Islam og i det vestlige samfund

Kapitalen er den mest fremtrædende bestanddel i kapitalismen. Den er et system og et samfund, som lægger en umådelig vægt på at opbygge rigdom. Økonomien, generelt set, undertvinger alle livets affærer. Mænd og kvinder bliver anset for at være enheder, der bidrager til økonomien. Derfor bliver kvinder som værende mødre …

Læs mere

Retslærde (mujtahideen/’ulama)

Efter at have været i koma i årtier, er den islamiske Ummah begyndt at genforbinde sig med Islams Budskab. Efter at have været hjernevasket i årtier med kufr-tanker; forklædt som flotte tomme slogans såsom friheder og demokrati, og selvmodsigende ideer, såsom sekularisme og nationalisme, er Ummah nu begyndt at opleve …

Læs mere