Seneste nyt

Historie

Hvordan Hijri Kalenderen blev Adopteret

På Khalifah ’Umar bin Al-Khattabs (ra) tid opstod der et problem, som måtte behandles af Khilafah Staten. En mand kom til ’Umar (ra) , og klagede over, at han havde lånt en mand en sum penge, som han havde aftalt skulle betales tilbage i måneden Shawwal. Men lånet var ikke …

Læs mere

Khilafahs præstationer  

På årsdagen for Khilafahs nedlæggelse bliver Islam diskuteret og debatteret af hele verden. Nogle anser den for at være en trussel, mens andre anser den for at være en religion, som har meget lidt at sige om det offentlige liv. Efter fjernelsen af konceptet fra muslimernes sinde, har Kuffar dog …

Læs mere

Khalifah Abdul Hameds ultimatum til briterne

Muslimerne har aldrig før stået model til den høje grad af ydmygelser de oplever nu til dags. Drab på vore brødre, voldtægt af vore søstre, massakrer på vore børn og ydmygelser af vore ældre, er dagligdag for os. Den følgende artikel er en manifestation af vor højtærede profets udtalelse (rapporteret …

Læs mere

Profetens formål med da’wah i Mekkah

Det egentlige formål med Profetens (صلى الله عليه وسلم) Da’wah i Mekka fortsætter med at skabe spekulation og forvirring iblandt nogle Muslimer. Mange individer og bevægelser tror, at Profeten (صلى الله عليه وسلم) ikke søgte etableringen af Staten, men at det bare skete; og at Staten blev etableret uden at …

Læs mere

Den islamiske stat var én stat

Khilafah Staten er insha’Allah ved at vende tilbage. Det er et historisk faktum, som ingen betvivler, at den Islamiske verden plejede at være én stor stat. Den forblev én stor stat, fordi Allah (swt) havde beæret den med Islam, indtil kolonialisterne ankom i det 18. Århundrede; hvorefter den blev forvandlet …

Læs mere

Den rigtige mentalitet

En dag gik Jariya Ibnu Qudama (ra) ind til Mu´awiya (ra), der på det tidspunkt var Den Islamiske Stats leder (Khalifah). Tre af det Romerske imperiums ministre var også tilstedeværende under mødet. Mu´awiya sagde til Jariya: “Var du ikke en af Alis (ra) allierede i alle hans holdninger og udtalelser?” …

Læs mere

Ata-Turks rolle i khilafahs nedlæggelse

Mustafa Kemal (Ataturk) var oprindeligt en jøde blandt jøderne fra Saloniki. Han var også en frimurer (mason) og en britisk agent. Han fik hjælp af briterne, gennem nogle planlagte sejre, for at opnå popularitet blandt Muslimerne og på den måde assistere briterne i at nedlægge Khilafah, som var til gene …

Læs mere

Betydningen af seerah

Det er et accepteret faktum i Islam, at Muhammad (saaws) kom som det sidste og endelige Sendebud og Profet. Allah (swt) siger: ”Muhammad er ej fader til nogen mand iblandt jer, men han er Allahs Sendebud og den sidste af Profeterne, og Allah er Vidende om alting.”(Al-Ahzab 33:40) Imidlertid må …

Læs mere