Seneste nyt

Døden, dommedagen og helvedet

Døden vil ramme dig..

Hvem ved? måske dør du nu, eller om blot et par sekunder.

Disse linier kan være de sidste du læser, – den sidste påmindelse – en sidste advarsel om at tjekke og kontrollere dig selv omkring Islam, før den død der uundgåeligt vil indhente og ramme dig.

Mens du er i gang med at læse disse linier, kan du slet ikke være sikker på at du er levende, blot et par timer senere. Lad os dog antage at du stadig lever om et par timer. Er der 100 procent garanti for at du er levende i morgen? – Hvad med næste morgen?

Det er altså under ingen omstændigheder definitivt sikkert at du vil være levende om blot et par timer, –minutter, – eller sekunder..

Døden vil komme – og meget sandsynligt, på et tidspunkt hvor du ikke har forventet det minuttet før.

Du vil altså med 100 procents sikkerhed dø, og alle dem der omgiver dig, også dem du elsker og holder allermest af, vil dø. Enten før, eller efter dig.

Om blot 100 år er det sikkert at der ikke er et eneste væsen der lever nu. Alle de mennesker du lige nu er omgivet af, inklusiv dig selv, vil til den tid være døde.

De fleste mennesker har endeløse planer om deres liv og fremtid. Nogle ønsker at studere, få sig en uddannelse og derefter et job hvor de kan gøre karriere. Derefter en familie og nogle børn, et hus, en bil, masser af penge og så endelig sætte sig tilbage og nyde det hele i fulde drag. Disse er nogle af de mest almindelige mål, som de fleste nok vil nikke genkendende til. Nogle sætter sig større mål, andre sætter sig mindre. Dog er det ikke sikkert at disse mål og planer bliver realiseret. Men døden vil blive realiseret med 100 procents sikkerhed.

En student der arbejder på højtryk på skolen, dør da han på vej til skole bliver kørt ned af en bus. Et nygift par, bliver på deres bryllupsrejse ofre for et røveri, hvor de begge bliver dræbt. En forretningsmand tager flyet for at møde op til et vigtigt møde, der kan have betydelige konsekvenser for hans videre fremfærd i forretningslivet, men flyet styrter ned og alle 300 passagerer må lade livet.

De fleste vil nok tænke at ”dette kun kan ske for naboen”.. – Men det tænkte ofrene sikkert også..

Alle de planer disse mennesker havde med deres liv blev pludseligt tilintetgjort. Forretningsmanden nåede aldrig at realisere de resterende planer han havde omkring sit liv og han vil aldrig kunne være i stand til at virkeliggøre dem, nu hvor han er på vej til et bestemmelsessted, han på ingen måde havde lagt i sin planlægningskalender.

Disse folk har nok i de mindste detaljer planlagt deres fremtid, men de har aldrig villet/turdet tænke eller overveje den uundgåelige død og det der kommer efter.

Det er her nærliggende at spørge, hvad der er vigtigst at prioritere for det vise, fornuftige og tænkende menneske – er det ikke vigtigere at overveje hvad der var før livet, hvad meningen med livet er og hvad der kommer efter livets ophør, og derved planlægge sit liv efter dette?

Hvis mennesket levede evigt, er det indlysende at man kan blive ved med at planlægge for sit liv, vel vidende om at det aldrig vil ophøre. Men realiteten er at de fleste planer er dømt til en ende der hedder døden. Derfor vil det være helt meningsløst for mennesket at opprioritere noget der vil ende, frem for at tænke over meningen med livet og døden og det der vil komme efter: Helvedet eller Paradiset.

Men der er desværre nogle folk der ikke vil/tør tænke over dette krystalklare faktum. Disse folk vil ikke forstå at det rigtige liv først starter efter døden. Disse folk ønsker ikke at tænke og overveje hvad sandheden med dette liv er og har derfor, pga. deres kærlighed til livet og deres arrogance og hovmod, benægtet eksistensen af Skaberen af mennesket, livet og universet. Disse mennesker bliver lovet en plads i Helvedet, fordi at de fortjener det.

Denne artikel er skrevet med henblik på at få folk til at tænke over den uundgåelige død, fordi den hele tiden banker på. Med andre ord, så er vi tvunget til at tage et emne som Døden op og tale om den, da vi ikke kan undgå at møde den i vores dagligdag.

Denne artikel skal også fungere som en påmindelse omkring den store begivenhed, som Allah (swt) den Almægtige beskriver

”den sikre Realitet..” 

(Quran, 69:1)


At flygte fra at tænke over Døden er ingen løsning – tværtimod.

Mennesket har fundet løsninger til mange problemer som er opstået gennem historiens løb. Maskiner, computerteknologi, og sågar fremskridt i udviklingen af nye former for medicin, der kan forbedre de fysiske levevilkår, er blot få eksempler på menneskets fremskridt indenfor de videnskabelige rammer. Men vi kan stadig ikke røre ved den uundgåelige død og vi vil aldrig være i stand til det. Alt levende, hvad enten det er mennesket, dyrene og plantelivet, er nemlig dømt til at dø. Selv solen vil en dag brænde ud. Nogle mennesker vil dø når de er unge, andre vil have et længere liv og nogle vil blive endnu ældre og derefter dø.

Uanset hvor intelligent man er, hvilken rigdom man ejer, hvilken styrke man har, hvilken rang, hvilken skønhed man er, hvor mange venner man omgives af, så vil disse ting aldrig kunne forhindre døden.

Mange mennesker ønsker som nævnt tidligere, ikke at tænke over Døden, selvom de ved at den på et tidspunkt også vil ramme dem. Disse mennesker har efterhånden udviklet en instinktiv forsvars-mekanisme, der gør at de hele tiden forsøger at glemme døden og ”feje” den hen under gulvtæppet. De tror at ”hvis bare de glemmer Døden, så vil den ikke komme til dem”. Når nogle så begynder at tale om døden, bliver vedkommende omtalt som en pessimistisk, deprimerende og dybsindig person og man forsøger enten at overdøve ham, skifte til et andet emne, eller –som en sidste, men ”sikker” mulighed – at gå sin vej!

Uanset hvor meget mennesket gør for at forblive ung, uanset hvilken diæt og motion det dyrker, så kan dette ikke hindre det i at forældes, og intet kan hindre det fra Døden. Du vil se at ingen mand eller kvinde er fri for Døden. Det er umuligt. Vi ejer nemlig ikke vores krop, da vi ikke kan undgå at den forældes og vi kan heller ikke undgå at vi dør. Vi har heller ikke selv bestemt vores egen eksistens. Den der bestemmer over os, over vores liv og død og over hvad der skal ske med os efter døden, er ingen andre end den Almægtige Skaber, Allah (swt). Han er Den der giver liv og Han er Den der tager det og det er Ham alene der vil være Dommeren.

Allah (swt) siger (hvilket betyder):

”Sig (Muhammad): ”Døden som I flygter fra, vil sandelig indhente Jer. Derefter vil I blive sendt tilbage til Den der er Vidende om alt; skjult og åbent: Og Han vil derefter informere Jer om de ting I har gjort (i livet)”

(Quran, 62:8)


Alle mennesker er skabt med et overlevelsesinstinkt. Vi ser ofte hvor langt mennesker vil gå for at kunne beskytte sig selv og sine nærmeste. Nogle er endda gået så langt, at de udelukkende tænker i en personlig nytte – gavn målestok, hvor de på basis af denne, søger at ”pleje” deres individualisme på den “bedst” mulige måde. Disse mennesker tager udelukkende udgangspunkt i denne verden og dens kortvarige glæder, og er helt ubetænksomme om Døden, hvilket i sig selv er selvdestruktivt, da de i sandhed lever et liv i total mørke, værre end dyrene, da de til forskel fra dyrene har evner til at tænke intellektuelt.

Derfor er det vigtigt for mennesket at stoppe med at snyde sig selv, ved konstant at forsøge at ignorere denne uundgåelighed og i stedet begynde at overveje hvad der forårsagede livet og universet og at meningen med dette liv er at tilbede Allah (swt) alene og forholde sig til Ham.

Har du nogensinde tænkt over hvad der sker med din krop, når du er død?

En nedbrydningsproces vil starte straks efter dit sidste åndedræt, og vil blive hastigere med din begravelse. Processen vil have en afgørende effekt på både dine indre, såvel som dine ydre kropsdele. I løbet af kort tid, vil der ikke være mere ilt tilbage i din krop og mikroorganismer vil starte deres aktiviteter og hastigt brede sig til hele kroppen. Gasserne som var koncentreret i maveregionen vil brede sig og udvide kroppen, hvilket vil gøre kroppen uigenkendelig. På grund af gastrykket i mellemgulvet, vil der udspringe blodig fråde fra munden, næseborene og andre kropslige udgange.

Efterhånden begynder håret, neglene, håndfladerne og fodsålerne at løsnes og falde fra kroppen. Med denne proces vil der også ske en intern forrådnelse, der vil have indflydelse på alle indre organer; hjerte, lever, hjerne, lunger, osv. Og her sker det ”værste”. Gasserne der skabte et indre tryk, vil få kroppen til at revne i de områder hvor huden er tynd. Meget ildelugtende luftarter vil spredes (det siges at døde mennesker lugter værre end alt andet i verden).

Herefter vil kroppens muskler splittes fra hinanden, startende fra hovedet og snart begynder skelettet at kunne skimtes. Hjernen vil gå i opløsning og vil snart forsvinde. Alt dette vil fortsætte, indtil der kun er et skelet tilbage. Hvis du døde af en ulykke (f.eks. trafikulykke med åbne brud på kroppen) og du ikke blev begravet hurtigt, vil processen blive endnu værre og af større omfang. Din krop vil hurtigt blive erobret af orme. Som et stykke saftigt kød efterladt i det fri, vil disse orme hurtigt formere sig og i løbet af kort tid, vil dit før så stolte korpus, blive forvandlet til en orme-koloni. Disse endeløst meget sultne orme vil gøre kort proces med dit kød og dine andre organer.

Alt dette vil ske med din krop, den krop du før troede du havde helt styr på.

Mange mennesker tror fejlagtigt at døden er enden på livet. Hvis de dog bare vidste at døden blot er en begyndelse på livet uden ende. Pga. denne tro, forsøger de at gøre alt hvad de lyster i dette korte liv. Troen om at ”vi bliver til støv når vi dør” påvirker deres måde at anskue livet på, i sådan en grad, at de udelukkende ser alting i en nytte-gavn målestok. Derfor er en menneskefjendsk ideologi som Kapitalismen ”gunstig” for dem.

Allah (swt) siger (hvilket betyder):

”Satan giver dem løfter og falske forhåbninger; men Satans løfter er intet andet end bedrag”

(Qur´an, 4:120)


Mange af disse mennesker reagerer ofte arrogant, når man forklarer dem om det faktum at alle vil blive stillet til regnskab over for Skaberen. Deres arrogance kender ingen grænser og de udstiller ofte deres uvidenhed ved påstanden om at ”Gud eksisterer ikke” og frasen ”religion er opium for folket”.

Men når de så på et tidspunkt kommer ud for en ulykke og på den måde blotlægger deres svage natur, eksempelvis en bilulykke, der forårsager mange kvæstelser – så begynder de pludselig at søge tilflugt hos en højere magt (Surah Yunus, vers 22). Men hvis de er kommet sig af ulykken (ved hjælp af Allah (swt)), vender disse hovmodige folk tilbage til deres ynkelige og meningsløse livsstil.

Mange mennesker tror på Dommedagen. Men fejlagtigt nok så har mange også deres helt egen version af hvad der sker på Dommedagen, hvad der sker i Helvedet og hvad der sker i Paradiset, end den version der bliver beskrevet af Allah (swt) og Hans Sendebud (saw) i Quran og Hadith.

Allah (swt) giver os faktisk meget detaljerede beskrivelser om Dommedagen, Helvedet og Paradiset –hvor alle skal stå til regnskab for det de udførte i livet. Dem der har tjent Allah (swt) og forholdt sig til Hans påbud og forbud, vil fortjene den evige lykke i Paradiset, hvor de er omringet af alle glæder – herunder de man kan forestille sig og de man ikke kan forestille sig!

Men dem der fortjener Allahs (swt) straf, vil havne i Helvedet hvor de vil stå model til de allerværste pinsler man overhovedet kan forestille sig. Her vil smerten have en helt anden betydning. Her vil man forblive til evig tid (dvs. uden ende), eller indtil den Almægtige Allah (swt) ønsker det.

Der er nogle der påstår at de ”nok skal komme i Paradiset og hvis de kommer i Helvedet, så vil de nok på et eller andet tidspunkt komme i Paradiset” og andre tror at de bare skal ”udføre nogle gode gerninger” –så skal de nok have få en plads i Paradiset. At vi er omgivet af folk og et samfund der ikke forholder sig til Allah (swt), er ikke en undskyldning, der kan redde os fra Helvedet. At vores forældre eller bedsteforældre var muslimer, vil heller ikke redde os fra at komme i Helvedet. At give penge til den fattige, eller udtale ”jeg er muslim” er heller ikke ensbetydende med at vi ikke kommer i Helvedet, foruden hvis Allah (swt) ønsker det. Det der kan redde os fra at komme i Helvedet og fortjene Paradiset, er og vil kun være, at vi tilbeder Allah (swt), ved at forholde os til Islam.

Til Dommedagen skal du vide at alle dine ejendomme og besiddelser ikke vil være i stand til at have nogen som helst indflydelse på udmålingen af din straf/belønning. Der vil ikke være nogen vej tilbage, ingen flugtvej og du vil ikke være i stand til at komme tilbage til din elskede kone, din villa og din nye Volvo. Du vil blive dømt et sted der er helt forskelligt fra de steder du har set før. Her vil der ikke være nogen jury og du vil ikke være i stand til at ansætte en dyr, og talekunst – kompetent advokat. Du vil hverken blive spurgt om dine besiddelser, eller dit familieantal. Heller ikke din status, eller uddannelsesgrad vil have nogen påvirkning på udfaldet. På denne dag, vil selv de mest prominente statsmænd, konger og dronninger og andre ”store” folk, blive stillet helt lige med andre. Ingen person vil lede efter sin bedste ven.

Ingen god ven vil spørge efter sin bedste ven, selvom de kan se hinanden. En misdæder ville ønske at han kunne løskøbe sig selv fra straffen ved at sælge sine børn, sin kone, eller sin broder, eller familien der beskyttede ham, eller enhver anden på jorden, hvis bare det kunne redde ham fra straffen.Men nej! Det er en rasende flamme, der flænser lemmer og skalper ad, der kalder efter alle der trak sig væk (fra Sandheden) og vendte sig (fra Sandheden) og samlede rigdom og lod det ophobes”

(Quran 70:10-18)


Derfor er det nødvendigt at tænke over det faktum at man vil være parat til at ofre alt det man havde kærest på jorden, bare for at undgå at komme i Helvedet. Det er nødvendigt at tænke over det faktum at man har mistet et evigt liv i lykke, til fordel for et liv der højst sandsynligt vil ende efter 6-7 årtier for derefter at blive erstattet med et evigt liv i smerter, så ulidelige at man ville ønske man ikke eksisterede!

Helvedet er skabt specielt for dem der fortjener Allahs (swt) straf; dvs. dem der benægter Ham og dem der ikke forholder sig til Ham. Helvedet er skabt med det formål at give disse mennesker optimale fysiske og psykiske lidelser. Disse mennesker er skyldige, og retfærdigheden over dem er at de straffes for deres skyld. Og deres synd er dens største synd af dem alle; At have benægtet Skaberen og været arrogant over for Ham er i sandhed universets største forbrydelse. Der er derfor en straf for denne forbrydelse og denne straf er Helvedet.

”Og Jeres Herre siger: ”Tilbed Mig og Jeg vil besvare Jeres bønner: Men dem der er for arrogante til at adlyde Mig, vil med sikkerhed finde sig selv i Helvedet –i ydmygelse!” 

(Surat al-Ghafir: 60)


Da Helvedet er det sidste stop for mange mennesker og da ingen har en garanti for at kunne undgå det, andet end garantien fra Allah (swt), burde dette være det vigtigste problem for mennesket at undgå. Intet andet kan være vigtigere, end at blive reddet fra at komme i Helvedet.

Mange mennesker bruger ofte ordet ”Helvede” i deres daglige snak. Nogle gange bruges ordet endda i folks humor og Helvedet er efterhånden blevet tegnefilmsagtig i folks tanker.

Dog burde disse folk indse at Helvedet er noget langt større og mere relevant, end denne verden vi lever i og som vi holder så meget af. Denne verden og de systemer der omgiver den – hele universet vil en dag blive ødelagt og forsvinde, men Helvedet er skabt til at eksistere for altid. Og denne destination er skabt for dem der fortjener Allahs (swt) straf.

Helvedet er kilden til al smerte og Helvedet vil eksistere uden ende for dem der havner der.

Allah (swt) siger (hvilket betyder):

”Nå Vores klare tegn bliver reciteret til dem, vil du sanse et afslag i de vantros ansigter. Det er lige før at de angriber de der reciterer Vores åbenbaring til dem. Sig (Muhammad) til dem: ”Skal jeg fortælle jer om noget der er langt værre end dette? Ilden! Allah har lovet den til dem der ikke har Imaan (overbevisningen på Allah og hans budskab). Og hvilken ulykke den destination er!”

Mange uvidende personer tror at de kun vil komme i Helvedet for en periode, hvorefter de så vil ende i Paradiset. Denne er især udbredt iblandt muslimer, der er degraderede i deres forståelse for Islam og som ikke forholder sig til Allahs (swt) påbud og forbud. Dog bør de vide at enden er mere deprimerende, end de tror. Helvedet er ikke blot en forværret udgave af et langt fængselsophold.

Et af de værste karakteristika ved Helvedet, er at smerten aldrig vil formindskes. Og når man først er kommet ind, er der ingen udvej. Udgangspunktet er at man vil lide i al evighed. Mennesker vil også være helt nede psykisk, netop fordi at der ikke er det mindste håb. Allah (swt) beskriver deres desperation i Qur´anen;

“Dem der benægter (Islam), – Hvis alting på Jorden var deres og disse blev fordoblet, så de kunne betale det som løsepenge for at undgå straffen på Dommedagen, så vil det ikke blive accepteret fra dem og de vil få en smertefuld straf. Deres ønske vil være at slippe væk fra Ilden, men de vil aldrig komme væk derfra; deres straf vil være en der varer ved.”

(Qur´an, 5:36-37)


I Qur´an bliver Helvedet beskrevet som om en levende ting. Denne levende ting er fyldt med had, vrede, raseri og fjendtlighed overfor dets beboere. Den venter på en afsindig hævn. Den hungrer efter mennesker og er fyldt med had overfor dem. Der er kun en årsag til eksistensen af denne destination: At give beboerne ubeskrivelige smerter. Og den vil komme til at opfylde opgaven og give dens beboere ubeskrivelige smerter.

”En dag vil Vi spørge Helvedet: ”Er du fyldt op” og det vil svare: ”Er der flere?”

(Qur’ an, 50:30)


Der vil være syv porte der fører til Helvedet, hver af dem skabt for en specifik gruppe af mennesker, der fortjener denne straf:

”Til det (Helvedet) er der syv porte. Og for hver af disse porte vil der være en bestemt gruppe/klasse.”

Al-hijr 15:44


Efter at være lukket inde i Helvedet, vil man se de allerværste ting man overhovedet kan forestille sig. Man ved at dette liv vil blive uden ende, med ubeskrivelige smerter. Portene er lukkede og man ved at der ingen udvej vil være.

Som Qur´anen beskriver, vil livet i Helvedet blive fyldt med flere forskellige former for tortur; fornærmelser, ulykke, fysiske og psykiske lidelser og straffe og lignende.

Beboerne vil sandelig opleve Helvedet med alle deres sanser; Øjnene ser de mest skrækkelige syn, ørerne hører de mest uhyggelige lyde, næsen vil lugte den værste stank man kan forestille sig, tungen vil smage de ulækreste smage og hele kroppen vil opleve de værste smerter. De vil aldrig dø, eller forsvinde og der vil ikke være nogen pause fra smerterne og heller ingen tid der læger alle sårene.

I Helvedet vil den mest bemærkelsesværdige smerte og kilde til tortur, være Ilden. Ild er den mest spektakulære kilde til smerte, et menneske kan mærke, og den kan få folk til at gå helt fra forstanden. Ild er noget der går dybt ind i menneskets celler.

De folk, hvis hud fortæres af ilden i Helvedet, vil skrige højlydt af smerter. Disse frygtelige lyde vil også være en speciel form for tortur for dem der benægter sandheden.

Endvidere vil der være andre måder hvorpå smerten optimeres. En af disse vil være at den udbrændte hud, erstattes med en ny og frisk hud, hvorefter man igen og igen føler hvor ondt det gør at blive brændt. Derfor vil ens udbrændte hud aldrig formindske smerten; tværtimod, så udjævnes denne afsindige smerte, med en ny hud.

”Dem der benægter Vores Åbenbaring (Quran), skal Vi snart kaste i ilden; Så ofte som deres hud er brændt igennem, vil Vi skifte dem med en ny hud, så de må smage straffen, For Allah er Almægtig, Alvidende.”

(Qur´an, 4:56)


En anden form for straf, er at brænde ansigtet på dem der benægter. Det mest vitale sted på et menneske, er nemlig ansigtet. Mennesker fremviser deres identitet, primært gennem ansigtet. Det er den part, hvor mennesket referer til sig selv som ”Jeg”. Det er stedet hvor ”skønhed” og ”hæslighed” kommer til syne. Når folk ser en person i avisen, eller fjernsynet, med et brændt og arret ansigt, føler de ofte selv smerte og medlidenhed og de håber på ikke at komme ud for samme ulykke, af frygt for smerten og at de hver eneste morgen, resten af livet, skal se sig selv i spejlet i denne tilstand. Men de fleste glemmer at de kan udsættes for en straf, der er langt, langt være. En straf hvor hele kroppen brænder, inklusive ansigtet, øjnene, ørerne, næsen, tungen..”På denne dag, hvor deres ansigter vil blive vendt op og ned i Ilden, vil de sige:

”Havde vi bare adlydt Allah og Hans sendebud!”

(Qur´an 33:66)


Helvedet er ikke, som mange tror, en stor ovn. Det er rigtigt nok, at dem der fortjener at komme i Helvedet, vil brænde, men det er ikke kun Ilden der vil være kilden til smerte. Der er mange metoder; fysiske, såvel som psykiske.

Som Allah (swt) siger, så vil straffen komme fra alle kanter og hjørner og der vil ikke være noget der er værre end det at komme i Helvedet.

”De vil spørge dig om at fremskynde Dommedagen, men med sikkerhed; Helvedet vil omringe de vantro. På den dag vil straffen overdække dem fra foroven og under deres fødder og Han vil sige: ”Smag på frugterne af det du udførte (i dette liv)!”

(Qur´an 29:54-55)


Helvedets beboere vil blive udsat for utallige forskellige straffeformer. Nogle af dem er:

-Specielle typer for smerter og lidelser, såvel som fobier vil blive realiseret, således at hvis man eksempelvis er bange for slanger og edderkopper og andre dyr, så vil man opleve at blive kastet for disse, hvor man bliver bidt af skorpioner, kvalt af slanger og spist af rotter og kakerlakker.

Mennesker reagerer deprimerede, når de udsættes for beskidte, mørke, grå og varme steder. Meget varme og lufttætte steder kan få folk til at gå helt fra forstanden, idet det også bliver svært at trække vejret.

-Helvedets beboere har også organiske behov: de skal spise, drikke og komme af med deres afføring. Selv her vil de ingen nåde møde. De ting man kan spise i Helvedet er fra den bitre Dhari og Zaqqum-træet. Disse vil aldrig tilfredsstille sulten. De vil kun give smerter, ødelægge munden, ganen og tarmene. Og denne føde er den mest ulækre, der overhovedet kan eksistere. De samme problemer vil man være udsat for, når man skal slukke tørsten. Her er man nødsaget til at drikke kogende og uhyre ildelugtende og beskidt vand, der kun vil gøre en endnu tørstigere og som er så varmt at ens indvolde vil revne.

Selvom maden og drikken er så frastødende i Helvedet, så vil man hele tiden forsøge at slukke tørsten med den ulækre og kogende varme væske og derefter fjerne eftersmagen med den ulækre føde. Derefter vil man igen forsøge at slukke tørsten med den ulækre væske, osv, osv. Og man vil hele tiden være både sulten og tørstig.

-Under disse forhold og denne håbløshed, vil Helvedets beboere kunne se Paradisets beboere og de vil være vidner til hvilken forskel de ville kunne opleve, hvis bare der havde adlydt Allah (swt)…hvis bare de havde forholdt sig til Ham i det korte jordiske liv. Men de vil for altid være fordømte og deres bevidsthed herom vil kun forværre deres lidelser.

-Der vil være engle, der skal sørge for at retfærdigheden sker fyldest, dvs. at de er forpligtede til at torturere og påføre beboerne så meget smerte som muligt.”O I som har Imaan! Beskyt jer selv og jeres familier fra den Ild hvis indhold er mennesker og sten, over det er Engle, strenge og stærke, som ikke viger fra at udføre de befalinger der kommer fra Allah, men gør præcist hvad Allah befaler dem”

Disse engle er eksperter i at udføre fysisk og psykisk tortur på menneskene. En ting er vigtig at påpege: Disse engle vil aldrig være uretfærdige, tværtimod så vil de kun fuldføre retfærdigheden og de vil kun give en som fortjent. De er lydige engle, der kun udfører hvad Allah (swt) befaler.

Derfor burde ethvert forstandigt menneske begynde at overveje om det ikke ville være bedre at leve livet i Paradiset, eller ende i en tilstand hvor man hverken er levende eller død i Helvedet.

Islam er budskabet der er nedsendt fra Allah (swt) til mennesket, gennem et sendebud (Muhammad, (saw)) udstyret med et mirakel (Qur´an) der beviser hans status som budbringer fra Allah (swt). Dette budskab indeholder løsningen til alle de problemer mennesket vil komme til at stå overfor, hvad enten det er personligt relaterede, eller vedrørende samfunds- og statslige affærer.

Budskabet er nedsendt til mennesket for at retlede det fra vildledningen, adskille sandheden fra falskheden og dermed oprejse og elevere mennesket.

Fordi Islam er kommet fra Skaberen af Universet, er Islam den eneste levemåde der er fuldkommen og fejlfri og kan give svar på alle livets problemer. Dette budskab indeholder love og systemer, der skal følges for at mennesket kan opnå succes i dette korte liv og det næste. Overholdes disse love, opnår man Skaberens tilfredshed og dermed Paradiset, overholdes de ikke, kan man ikke forvente andet end elendighed og ulykke i dette liv og det næste.


Hvis Islam påbyder os at udføre bønnen, skal vi udføre bønnen. Forbyder Islam os at indtage svinekød, så skal vi – uden at stille spørgsmål, holde os væk fra svinekød. Påbyder Islam os at styre udelukkende med alt hvad Allah (swt) har nedsendt, så skal vi styre med alt hvad Allah (swt) har nedsendt og hvis vi ikke kan gøre det, så skal vi arbejde for det. Påbyder Islam os at opsøge viden, så skal vi opsøge viden. Påbyder Islam os at forsørge vores familie, så skal vi forsørge vores familie. Alt dette og mere til skal vi udelukkende gøre indenfor Islams rammer alene, velvidende om at Islam er kommet med løsningen til ethvert opstået problem.

Ser vi for eksempel på den nuværende situation, er der et kæmpestort tomrum iblandt muslimerne, idet den politiske dimension af Islam ikke findes. Siden starten af 1900 tallet, hvor den Islamiske stat blev opløst, har muslimerne været i en statsløs tilstand, idet den eneste legitime stat for muslimerne, er den Islamiske stat, hvor det ene og alene er Allahs (swt) lovgivning og ikke menneskets begrænsede forstand, der skal være kilden.

Da det er obligatorisk pålagt mennesket at styre med Allahs (swt) styresystem, betyder det at den gudsfrygtige person der ønsker Allahs (swt) tilfredshed, arbejder for at genetablere den Islamiske stat og dermed vinde Allahs (swt) tilfredshed og oprejse menneskeheden med Retledningen og Lyset. Dette med en metode der er at finde i de Islamiske tekster alene, velvidende om at Islam har løsningen til alle opståede problemer.

“Men enhver som vender sig bort fra Mit budskab, sandelig for ham vil der være et liv i elendighed, og Vi skal genoprejse ham i en blind tilstand. Han vil så sige: “O min Herre! Hvorfor har Du oprejst mig blind, da jeg var seende (før)?” Allah vi sige: “Således (blind) var du da Vore tegn/beviser blev præsenteret for dig, du ignorerede dem, således vil du, denne dag, ignoreres.”

(Surat 20:Vers 124 – 126)


Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …