Seneste nyt

Forfatningsudkast til Khilafah-staten

Dette er et forfatningsudkast til Khilafah-staten, som vi lægger frem til muslimerne – mens de arbejder for etablering af Khilafah-staten, og reetablering af styret med Allahs åbenbarede lov – for således, at de forestiller sig den islamiske stats realitet, form og systemer, samt hvad den vil implementere af Islams systemer og love.
Denne forfatning er en islamisk forfatning, der er udsprunget fra den islamiske ’aqidah og er udledt fra shari’ah-lovene på grundlag af bevisets styrke.

Forfatningsudkast til Khilafah-staten
Size: 381 Kb

Se også

Miljø problemet – Årsagerne & Islams løsning

Miljøspørgsmålet har igennem hele menneskehedens historie aldrig fået nær så megen opmærksomhed som i de …