Seneste nyt

George Bushs tredje korstog mod muslimerne

Med denne nye politik proklamere Bush, at martyrhandlingerne er forbryderiske handlinger og udøverne er “mordere”, der fortjener drab, forfølgelse og tortur. Han kræver af verdens stater at de fordømmer
martyrhandlingerne. Ligesom Bush presser Arafat og hans slæng, lægger han et konstant pres på de arabiske regenter, uanset om de er hans egne eller andres agenter, for også at få dem til at fordømme disse aktioner. Han kræver af dem alle, at samtlige midler de er i besiddelse af sættes i tjeneste:
Medier, regeringsinstitutioner og aviser. Samt at de lejer skribenter og intellektuelle, og får ulama’ (retslærde) til at udstede fatwaer, der forbyder disse handlinger. Til disse formål er den amerikanske regering rede til at fremsætte al den mulige hjælp for regenterne.

George Bushs tredje korstog mod muslimerne
Size: 184 Kb

Se også

Muslimernes rolle i vesten

Hvad er vores rolle som muslimer, der lever i Vesten? Hvad er formålet med vores …