Seneste nyt

Hvem skabte så skaberen?

Dette er nok det mest udbredte spørgsmål angående skaberen. De fleste teister såvel ateister har overvejet det også selvom vedkommende ikke har kunnet svare på det, eller ikke ville tænke over det af frygt for blasfemi og søvnløse nætter.

Også mange muslimer ønsker ikke at svare på dette spørgsmål. Nogle giver svaret at ”ingen skabte Skaberen, fordi at Han er evigt eksisterende”. Forvirringen starter ofte, efter at man rationelt har forklaret og bevist at der er en ÅRSAG til universets eksistens, da det hverken er evigt eksisterende eller opstod ud af intet, eller selvskabt.

Derfor er det blevet forårsaget, dvs. skabt af en ekstern faktor (en skabergud). Når samtalen så vedrører skaberen, kan der i nogle tilfælde opstå forvirring omkring princippet om at ”intet opstår ud af intet, uden en årsag” og man bliver så spurgt om hvorfor skaberen ikke er skabt..

Som det kan ses på spørgsmålet ”Hvem skabte skaberen”, er det et spørgsmål der tager udgangspunkt i at skaberen eksisterer. Skaberens eksistens benægtes ikke. Derimod skabes der tvivl omkring hvordan Skaberen kan være evigt eksisterende og ikke have haft en begyndelse. I denne korte artikel, vil vi insha Allah opklare dette kontroversielle spørgsmål, ved brug af en enkel fremgangsmåde.

Lad os starte med at definere hvad et spørgsmål er:

Et spørgsmål er en efterspørgsel efter en information, eller et svar vedrørende et specifikt emne.

og en definition på hvad et svar er:

Et svar er en korrekt forklaring på det emne, som spørgsmålet søger svar på.

Derfor kan vi arbejde udfra princippet om at eksistensen af et svar, nødvendiggør eksistensen af et spørgsmål, dvs. at hvis der ikke er et spørgsmål, så vil der heller ikke være et svar.

Eksempelvis, hvis vi definerer at katten er et dyr, der ikke kan tale, og hvis nogen så spørger om katten kan tale koreansk, så vil der ikke eksistere noget svar på dette, da spørgsmålet går imod definitionen om at katte ikke kan tale og i stedet arbejder ud fra at katte kan tale.

Hvis vi putter alle data om katte ind i en computer, inklusive det faktum at katte ikke kan tale, hvordan vil computeren så svare på spørgsmålet: ”kan katten tale koreansk?”. Computeren vil med stor sandsynlighed komme med beskeden ”Error” på skærmen, netop fordi at spørgsmålet er forkert stillet. Det ville være forkert at svare : ”Nej, katten kan ikke tale koreansk”, da det ikke er et opklarende svar og ville betyde at den ikke kan tale koreansk, men måske et andet sprog. På samme måde, så vil et svar der lyder ”Nej, katten kan ikke tale” også være et forkert svar, da det er et svar på et andet spørgsmål, nemlig det spørgsmål der lyder: ”kan katten tale?”.

Et andet spørgsmål der er forkert stillet, kan være: ”Er Frankrig det største kontinent i verden?”. Selvfølgelig er Frankrig et land og ikke et kontinent. Men hvis man svarer at ”Frankrig er ikke et kontinent”, så vil man faktisk ikke have svaret på det foregående spørgsmål, men snarer på spørgsmålet der lyder: ”er Frankrig et kontinent?”. Men mht. spørgsmålet ” Er Frankrig det største kontinent i verden? ” vil der ikke eksistere et svar, pga. at Frankrig defineres som et land og ikke et kontinent. Og selvfølgelig kan man heller ikke svare ”Nej, Frankrig er ikke det største kontinent i verden”, fordi at svaret så tager udgangspunkt i at Frankrig er et kontinent, dog ikke det største.

Lad os nu gå videre til det ”spørgsmålet”:  ”hvem skabte skaberen?

Lad os påminde os selv om den sædvanlige definition på skaberen. Vi er overbeviste om at Han skabte alting, inklusive tid, rum, materiale, energi og liv. Derfor kan Han ikke være underkastet de love og systemer, som Han skabte, inklusive tid og rum.

Men hvis vi kigger på spørgsmålet, kan vi se at det tager udgangspunkt i et Han er skabt, dvs. at Han er underkastet tiden.

Spørgsmålet forudsætter nemlig at der var en anden magt der eksisterede før skaberen og at denne magt forårsagede skaberen senere henne. Spørgsmålet tager også udgangspunkt i en anden antagelse; nemlig at den magt der forårsagede skaberen også er underkastet tiden, da den var der før den forårsagede Skaberen. Faktisk så antages det i spørgsmålet, at tiden er en evig lov og altså ikke en lov der er skabt. Den antager at Tiden var der før alting og at alting er underkastet tiden. Dette er dog ikke korrekt. Tiden er blot en af universets love og skabt af Skaberen. Tiden er ikke andet end en effekt, eller en angivelse af en størrelse, der afhænger og defineres af bevægelser og processer i rummet, samt lysets hastighed og kan nulstilles.

Da tiden eksisterer indenfor universet og Skaberen der skabte universet ikke er en del af det skabte, betyder det også at Han ikke er afhængig af tiden. Skaberen er altså evigt eksisterende og at stille et spørgsmål, der  ignorerer denne egenskab og i stedet forudsætte at Han er underkastet tiden, er som ikke at stille et spørgsmål overhovedet.

Dette skyldes at spørgsmålet tager en fejlagtig forudsætning i betragtning, der gør spørgsmålet utilgængeligt, ubesvareligt og meningsløst. Sådan et spørgsmål, er ifølge definitionen ikke et spørgsmål og har derfor heller ikke et direkte svar. Det er ligesom at spørge ”hvor mange hjørner har en cirkel?”. Fordi at der er en modsigelse i spørgsmålet (modsigende definitionen af cirklen), vil det altså være et irrationelt spørgsmål, der annullerer gyldigheden af spørgsmålet. Og derfor konkluderes det at spørgsmålet ikke kan eksistere.

Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …