Seneste nyt

Hvornår skal kontakt undgås til det modsatte køn og hvornår er det tilladt

Ifølge Islam, så er det på den måde at mænd og kvinder generelt skal være adskilt. Det vil sige at alle steder, privat og offentligt, hvor der er kontakt mellem mænd og kvinder, er forbudt. Der er mange ahadith der beviser det princip og der er endnu flere ahadith der klargører reglerne både privat og offentligt.

Profeten (saaws) sagde,

”Den bedste række for mændene er den forreste, (længst væk fra kvinderne) og den bedste række for kvinder er bagerst og den værste for kvinderne er den forreste række (den lige bag mændene).”

[Abu Dawood]

Profeten (saaws) plejede at se mænd og kvinder ude foran moskeen gå forbi hinanden og ved siden af hinanden, Profeten (saaws) stoppede kvinderne og sagde,

Det er ikke godt for jer at gå i midten, det er bedre hvis I går langs væggene.

[Abu Dawood]

Og igen hos Abu Dawood finder vi beretningen hvor Aisha (ra) sagde,

”Jeg plejede at lege med mine veninder og når Profeten (saaws) kom hjem, så ville de gå og når Profeten (saaws) gik ud, så kom de tilbage igen.”

Og i samme kilde siger Profeten (saaws),

Gå ikke mellem to mænd eller mellem to kvinder på gaden.”

Det her betyder at muslimerne skal undgå kontakt med det modsatte køn, om de er muslimer eller ej, så er det den generelle regel.

Men der er undtagelser til denne generelle regel, der er undtagelser hvor Islam har tilladt at mænd og kvinder har kontakt og sammenblander med hinanden.

Eksempelvis er det tilladt for mænd og kvinder der er mahram (kort sagt, nærmeste familie) til hinanden at sammenblande blandt hinanden indenfor hvilket som helst områder som Islam tillader. Der er også områder hvor Islam tillader at ikke-mahram mænd og kvinder sammenblander og har kontakt, det kan f.eks. være med hensyn til dawah, men her kan de ikke bare sammenblande frit, de skal overholde de regler Shariah har fastlagt og ikke overskride de grænser Allah (swt) har lagt. Muslimen skal forstå disse retningslinier, grænser og regler som Allah har fastlagt, inden de sammenblander med det modsatte køn.

De regler og grænser Allah har lagt, afhænger af type sted hvor sammenblanding finder sted.

I et islamisk samfund er der to typer områder hvor mænd og kvinder kan komme i kontakt med hinanden, og reglerne til disse er vidt forskellige. De her områder er:

Offentligt område – det består af områder hvor enhver kan være til stede uden tilladelse, eksempelvis en moske, på gaden osv.

Privat område – det er et område hvor en tilladelse kræves, før du må være der, som f.eks. en lejlighed. I sådanne områder er det forbudt at træde ind uden tilladelse eller uden at kigge ind først. Salh bin Saad sagde, ”En mand kiggede ind ad nøglehullet til Profeten (saaws) hjem og så ham (saaws) stå og klø sig med en jernkam. Så sagde han (saaws),

Havde jeg vidst at du stod og kiggede gennem hullet, så ville jeg have hullet dit øje med kammen. Det at bede om tilladelse til at træde ind ad et hjem er blevet pålagt jer …

[Bukhari]

Allah (swt) siger,

O I som har Iman, indtræd ikke i hjem der ikke er jeres egne indtil I har spurgt om tilladelse og hilst på dem (i hjemmet), det er bedst for jer,

og så fortsætter Allah (swt) længere nede i samme kapitel,

Hvis I ikke finder nogen i hjemmet, så lad være med at træde ind indtil I har fået tilladelse; hvis I bliver bedt om at vende tilbage, så gå tilbage

(Surah an-Noor 27-28)

Islam definerer reglerne og lovene mellem mennesker på følgende måde:

Privat livet

Dette område omhandler folk når de er under det private område, som forklaret ovenfor. Her gælder det, at sammenblanding mellem ikke-mahram mænd og kvinder er forbudt som en generel regel. Men Shariah har tilladt enkelte undtagelser hvor det er tilladt at sammenblande, selv under det private område:

 1. Medicin: Det er tilladt for mænd og kvinder at sammenblande for at søge en medicinsk kur til en sygdom. Sahabahiyat (dvs. kvindelige Sahabah) plejede at behandle Sahabah og Profeten (saaws) gav lov til dette.
   
 2. Dawah: Det er tilladt for mænd og kvinder at være til stede under samme foredrag/undervisning hvis årsagen til sammenblanding er at lære om Islam eller andre typer af undervisning som shariah har tilladt. Ummars (ra) søster blev undervist i Quranen af Khabab ibn Arrat (ra) med hendes mand da Ummar trådte ind til dem. Det er blevet fortalt at Umm Salamah og Aisha (ra) plejede at give dawah til både mænd og kvinder.
   
 3. Ægteskab: Hvis en mand søger at blive gift med en kvinde, så er det tilladt for ham at tale med hende om emner der er relateret til at han kan afgøre om hun er passende til ægteskab, dog under hendes mahrams tilstedeværelse. Dvs. hendes far eller bror eksempelvis. En mand kom til Profeten (saaws) for at spørge om ægteskab til en kvinde og Profeten (saaws) fortalte ham at han skulle besøge hende mens hendes mahram var til stede.
   
 4. Nødvendighed eller tvang: Når det er absolut nødvendigt eller det er et nødstilfælde, såsom jordskælv, krig eller orkaner, så er sammenblanding mellem mænd og kvinder tilladt. Det er for at kunne fjerne enhver fare eller trussel omgående.
   
 5. Fængsling: Beviset fra dette er fra Uthman (ra) og Ummar (ra) der sagde, “O kvinder, dæk jer selv til, vi kommer ind nu” og så kom han ind i huset for at anholde en person med sin hær og resten af Sahabah var enige om dette.
   
 6. Spisning: Allah (swt) har gjort det tilladt at sammenblande mellem mænd og kvinder under spisning. Der kan henvises til Quran verset 24:61 hvor Allah gør det tilladt. Det er kun tilladt i de steder som Allah (swt) nævner, eksempelvis dit fars hjem eller dine venners hjem. Allah (swt) siger, “I gør intet forkert i at spise sammen eller som individer”. Men folk skal passe meget på her, fordi selv hvis det er tilladt at spise sammen med det modsatte køn hos en ven, så skal de forlade så snart de har spist og være opmærksomme på ikke at socialisere og snakke med det modsatte køn, fordi det vil være at overskride den tilladelse Allah (swt) har givet. 

 7. Silat ar-Rahm (vedligeholdelse af forholdet til familie): Det er tilladt for ikke-mahram familie at sidde sammen med ikke-mahram (dvs. for dem hvor ægteskab er tilladt) så længe det har med silat ar-rahm at gøre og det er uden for khalwah (dvs. I må ikke sidde alene). Der findes en del ahadith der beviser dette. Profeten (saaws) sagde,

Den der elsker at han skulle få mere velstand, og hans levetid forlænget, han bør vedligeholde sit bånd til hans familie.


Det offentlige liv

Dette omhandler dem der bevæger sig ud på det offentlige område. Igen gælder samme princip, at både mænd og kvinder ikke må sammenblande. Men her kommer Shariah med undtagelser hvor det er tilladt at sammenblande. Disse er bl.a.:

 1. Hajj: Dette er tilladt gennem Profetens (saaws) accept.
   
 2. Handel/ansættelse: Dette inkluderer indkøb/forretninger, salg, ansættelse, låne eller udlåne. Tirmidhi fortæller at Profeten (saaws) handlede med kvinder og Abu bakr (ra) så Profeten (saaws) handle med en kvinde.
   
 3. Arbejde: Hvis arbejdets natur indbefatter sammenblanding mellem mænd og kvinder, så er det tilladt. Når jeg skriver “arbejde” så involverer det også at søge arbejde, jobsamtale, interviews m.m. Profeten (saaws) tillod Zubair Ibn Awwam’s kone at arbejde. Hun bar vand både til mænd og kvinder. Profeten (saaws) tilbød endda sin kamel til at hjælpe hende.
   
 4. Hverdags livet: Dette inkluderer alle de gange vi ikke kan undvære sammenblanding mellem mænd og kvinder, f.eks. på gaden, markeder, restauranter osv.

Khalwa

Khalwa drejer sig om tilstedeværelsen af en ikke-mahram mand (dvs. en mand det er tilladt for dig at giftes med) og en kvinde der er alene sammen uden en mahram eller andre personer til stede. Dvs. khalwa er en mand og en kvinde der er alene. Det kan ske et privat sted eller et offentligt sted. Ligegyldigt hvad, så er Khalwa forbudt i Islam og både manden og kvinden er syndige.

Khalwa i det private område:
Det kan ske i et hvilket som helst sted der kræver tilladelse til at indtræde, f.eks. et hus eller et soveværelse i en bolig.

Khalwa i det offentlige område:
Det kan ske i et hvilket som helst offentligt sted hvor det er unormalt at andre skulle komme forbi eller opholde sig. Et eksempel på sådan et sted er en skov eller et isoleret rum på et kontor.

Muhammad (saaws) sagde,

“Hvis en mand og en kvinde er alene i et isoleret sted, så er den tredje Shaitan.”

Bukhari fortæller at Profeten (saaws) sagde,

“Ingen mand skal opholde sig med en kvinde i khalwa, undtagen med hendes mahram (dvs. hendes far, bror, onkel osv.)…”

Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …