Seneste nyt

Nydelsen i denne verden er kortvarig

Vi ser mange, som er opslugt af livets glæder i dette liv. Varer dette liv for altid? Eller vil alt slutte på et tidspunkt? Er det her Paradis? Menneskeheden synes det i hvert fald. Men det er synd, at Muslimerne osse falder i denne fælde.Det er tydeligt, at Kuffar ikke tager sig af det kommende Liv, men vi Muslimer gør, fordi det er det liv, der varer evigt.Der er mange Vers i Qur’anen hvor Allah (swt) fortæller om Dunya, og hvordan vi skal være forsigtige fordi det er en eksamination – en prøve.

“Den som ønsker dette liv og al dens glitter, til dem vil Vi give løn som forskyldt, og de vil få hvad de har fortjent”

[Hud 11:15]


“Der er intet for dem i det Hinsides, andet end ild, og forgæves er de handlinger, de udførte. Og ingen betydning har det de plejede at gøre”

[Hud 11:16]


Og for en Mu’min er dette liv ligesom et fængsel, som Abu Hurayrah (ra) berettede: ”Profeten (saw) sagde, ’Denne verden er et fængsel for al-Mu’mineen, og et Paradis for de vantro.” [Muslim]

Abdullah bin Umar (ra) berettede at Profeten (saw) sagde, ”Lev i denne verden som om du er en fremmed eller rejsende (der passerer gennem den).” [Muslim]

Lad os se hvordan Profeten (saw)’s liv og Sahabah(raa)’s liv var. Levede de i luksus og nydelse? Var de optaget af dette liv eller det kommende? En dag kom Umar bin al-Khattab (ra) ind i Profeten(saw)’s hus, og fandt ham liggende på en simpel måtte, der efterladte mærker på hans krop.

Umar (ra) begyndte at hulke. Muhammad (saw) spurgte, ”Hvorfor græder du, O Umar?” Umar (ra) svarede, ”Jeg tænkte på Cæsar og Chosroes siddende på troner af guld, med silke på og du er Allah’s Profet, men her sidder du på en simpel måtte.” Muhammad (saw) sagde, ”O Umar, er du ikke tilfreds med at de har denne verden, og vi har den næste?” Elsker vi Dunya så meget at vi har glemt Allah (swt) og Hans Budbringer (saw)?

Har vi glemt at der er et bestemt formål med at vi er blevet skabt? Hvis vi elsker Allah (swt), hvorfor elsker vi så ikke Hans Deen, og implementerer den i Dunya ligesom Muhammad (saw) gjorde? Hvorfor elsker vi ikke at stræbe og dø for Hans skyld ligesom Sahabah (raa) gjorde? Se hvordan Khadijah og Abu Bakr gav al deres rigdom væk for Allah(swt)’s skyld. Hvorfor? Fordi de ønskede det bedste i det Hinsides. Se hvordan Musab (ra) forlod sit liv af rigdom og luksus. Hvorfor? For at opnå luksus i det Hinsides. Se hvordan Yassar (ra) blev tortureret af Quraish og døde Shaheed. De gav deres liv for Jannah. Vi er begyndt at elske dette liv, så meget at vi hader at skulle forlade det. Men, husk ØDELÆGGEREN af al liv – DØDEN, og hvordan Allah (swt) vil stille os alle til regnskab. Kun de gode handlinger vi udfører, vil gavne os i Akhirah og alt andet vil blive efterladt – vores rigdom, ejendom og familier.

Så vi som Muslimer siger ikke ligesom Kuffar

”Livet er kort – Lev stærkt dø ung” men derimod

”LIVET ER KORT – LEV LIVET IFØLGE ISLAM”

Må Allah (swt) give os sejr i dette liv og i det Hinsides.


Ameen

Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …