Seneste nyt

Opfattelsen om taqwa

Taqwa er en af de mest betydningsfulde opfattelser i Islam. Og Taqwa er en måde, hvorpå muslimerne etablerer forhold indbyrdes i samfundet, og den er et middel til at kanalisere deres handlinger. På grund af Taqwas store betydning, har Qur’anen og Sunnah refereret til den mange gange, for således at understrege dens relevans og mening for muslimerne.

Allah (swt) har tydeligt fremhævet belønningen til personer, som har Taqwa, i dette liv og i det Hinsides. Det er disse Muttaqeen (dem med Taqwa), Allah (swt) giver hjælp, sejr, og forsørgelse. Altså er forståelsen af opfattelsen om Taqwa både vital og forpligtende for enhver muslim.

Men det er desværre den opfattelse, muslimerne har forladt, som et resultat af fejlagtig uddannelse. Og både i fortiden og nutiden, har Kuffar forstået vigtigheden af Taqwa og den islamiske verdensanskuelse (’Aqidah) og hvorledes den kan true deres interesser. De indså, hvordan Taqwa og den islamiske ’Aqidah var årsagen til muslimernes styrke. Altså begyndte de at forvrænge og udtynde den, ved at tilføje græske, persiske og hinduistiske idéer til den. I sidste ende begyndte muslimerne at indblande disse falske idéer om krop og sjæl og deres relationer i den oprindelige rene islamiske opfattelse om Taqwa.

Altså begyndte muslimer at skildre personer med Taqwa, som en der er lavmælt, ophøjet, rolig, from, åndelig og iklædt en bestemt type hellig beklædning. Et billede af en person, som er optaget med bøn og faste, og ting såsom at donere penge til moskéerne, mens han lever et afsides og isoleret liv, ville derfor være den, der havde Taqwa, selvom den  samme person kunne handle med Riba, lyve og sælge alkohol. Altså kom de med deres egen version af Taqwa og meddelte denne falske information til Islams Ummah.

Som kontrast til dette fordrejede billede, så definerer Qur’anen og Sunnah idéen om Taqwa som at beskytte sig fra Helvedet (Jahannam), ved at overholde Allahs (swt) ordrer, ved at gøre hvad Han (swt) har beordret og afholde sig fra det, Han (swt) har forbudt. Der er mange Ayaat i Qur’anen, der påpeger disse idéer:

”Og til Allah hører alt hvad der er i himlene, og alt hvad der er på jorden. Og Vi har anbefalet Skriftens folk før jer og til jer (åh muslimer), at I alle skal frygte Allah (have Taqwa), og overholde jeres forpligtelser, men hvis I begår kufr (ikke adlyder), så vær forvisset om at alt hvad der er i himlene og alt hvad der er på jorden tilhører Allah. Og Allah er uafhængig, og har fortjent at blive lovprist.”

[Al-Nisa 4:131]

Og Profeten (saw) sagde i sin sidste tale til muslimerne:

”Åh folk! Frygt Allah; hør efter, og adlyd (Ham)…”

[Musnad Ahmed, Baqiy Musnad Al-Ansar]

Denne Ayah såvel som denne Hadith beordrer muslimer til at have Taqwa. En person skal have Taqwa, som en barriere imellem sig selv og Allahs (swt) vrede og utilfredshed. Gennem Taqwa stræber muslimen for at adlyde Allah (swt) og afholde sig fra Hans (swt) forbud.

’Alis søn (ra), Al-Hasan (ra) sagde engang: ”Personer, som har Taqwa (Al-Muttaqeen), er de personer, som undgår hvad Allah (swt) forbød og udfører hvad Allah (swt) befalede.

’Umar bin ’Abdul-’Aziz sagde: ”Taqwa er ikke at faste om dagen, eller at bede hele natten. Og det er ikke at blande de to sammen. Men Taqwa er at forlade hvad Allah gjorde Haram, og udføre hvad Allah har gjort Fardh. Efter man har gjort dette, så vil Allah give gode ting til denne person.

En sand Muttaqee er en person, som stræber for at opnå en solid forståelse og kendskab til Allahs (swt) love (Ahkam) gennem Qur’anen og Sunnah. Og uden tilstrækkelig viden om de islamiske regler, vil personen ikke vide, hvad der kræves af ham. Altså er det nødvendigt, at forstå Islam ordentligt, og have den korrekte hensigt (Niyyah) om at opnå Allahs (swt) tilfredshed i udførslen af disse handlinger.

Imam Ahmed nævner en Hadith, som blev berettet af en Sahabi, hvor en person bad Allahs Sendebud (saw) om et råd. Profeten (saw) svarede, at han skulle frygte Allah (have Taqwa), fordi dét var det allervigtigste. I en anden hændelse svarede Profeten (saw), at personen skulle frygte Allah (swt), fordi dette var samlingen af alt hvad der er godt. Allah (swt) lover også at være med dem, som har Taqwa. Allah (swt) siger:

”Allah er sandelig med dem der frygter Ham, overholder deres forpligtelser, og som er Muhsinoon (dem, der udfører gode gerninger for Allahs skyld udelukkende).”

[Al-Nahl 16:128]

Taqwa er også en grund til, at Allah (swt) vil hjælpe den, der oplever hårde tider og trængsler.

Han (swt) lover:

Den der frygter Allah, så vil Allah give vedkommende en udvej (fra trængsel).”

[Al-Talaq 65:2]

Allah (swt) har også lovet tilgivelse af synder til de personer, som er Muttaqeen.

”Og den der frygter Allah og overholder sine forpligtelser, så vil Han tilgive hans synder for ham, og forøge hans belønning.”

[Al-Talaq 65:5]

Allah (swt) har givet gode nyheder til dem der har Taqwa. Nyheden om Al-Jannah (Paradiset) garanteres for disse personer, og giver hentydninger om mægtige belønninger til dem, der tager Allah (swt) som deres Herre, når de udfører deres handlinger.

”Sandelig, dem der frygter Allah (har Taqwa), er dem der ihukommer Allah, når der kommer en ond tanke fra Satan, og således opretter de deres syn.”

[Al-A’raf 7:201]

”Og den (Muhammad (saw)), der bragte Sandheden (Qur’anen og den islamiske monoteisme – Tawheed), og dem der erkender den; disse er de gudfrygtige og de retskafne (Al-Muttaqeen).”

[Al-Zumar 39:33]

Udfra det Allah (swt) har fremlagt gennem Wahi (åbenbaring), kan vi se at, en person der har Taqwa, ikke er den, der lever et isoleret liv og udelukkende beder, faster, og opretholder en god moralsk adfærd. Derimod er Al-Muttaqeen dem, der frygter Allah (swt) og kigger på hvad Allah (swt) har befalet i udførslen af deres handlinger, for at undgå Hans (swt) utilfredshed og vrede. Og disse personer er aktivt involveret med Ummah i deres liv, bekymret om muslimernes affærer, mens de på samme tid beder, faster, giver ud for Allahs (swt) skyld, har en god moralsk adfærd og er tilgivende. Alle disse beskrivelser kan tilskrives til en person, der har Taqwa.

”Åh Profet! Overhold din pligt overfor Allah og adlyd ikke de vantro og hyklerne. Allah er sandelig Alvidende og Alvis. Og følg hvad der inspireres til dig fra din Herre. Allah er sandelig bekendt med det, I foretager jer; og sæt din lid til Allah, og Allah er tilstrækkelig (for dig) som en varetager (Wakeel).”

[Al-Ahzab 33:1-3]

Taqwa er en af de mest betydningsfulde opfattelser i Islam. Og Taqwa er en måde, hvorpå muslimerne etablerer forhold indbyrdes i samfundet, og den er et middel til at kanallissere deres handlinger. På grund af Taqwas store betydning, har Qur’anen og Sunnah refereret til den mange gange, for således at understrege dens relevans og mening for muslimerne.

Allah (swt) har tydeligt fremhævet belønningen til personer, som har Taqwa, i dette liv og i det Hinsides. Det er disse Muttaqeen (dem med Taqwa), Allah (swt) giver hjælp, sejr, og forsørgelse. Altså er forståelsen af opfattelsen om Taqwa både vital og forpligtende for enhver muslim.

Men det er desværre den opfattelse, muslimerne har forladt, som et resultat af fejlagtig uddannelse. Og både i fortiden og nutiden, har Kuffar forstået vigtigheden af Taqwa og den islamiske verdensanskuelse (’Aqidah) og hvorledes den kan true deres interesser. De indså, hvordan Taqwa og den islamiske ’Aqidah var årsagen til muslimernes styrke. Altså begyndte de at forvrænge og udtynde den, ved at tilføje græske, persiske og hinduistiske idéer til den. I sidste ende begyndte muslimerne at indblande disse falske idéer om krop og sjæl og deres relationer i den oprindelige rene islamiske opfattelse om Taqwa.

Altså begyndte muslimer at skildre personer med Taqwa, som en der er lavmælt, ophøjet, rolig, from, åndelig og iklædt en bestemt type hellig beklædning. Et billede af en person, som er optaget med bøn og faste, og ting såsom at donere penge til moskéerne, mens han lever et afsides og isoleret liv, ville derfor være den, der havde Taqwa, selvom den  samme person kunne handle med Riba, lyve og sælge alkohol. Altså kom de med deres egen version af Taqwa og meddelte denne falske information til Islams Ummah.

Som kontrast til dette fordrejede billede, så definerer Qur’anen og Sunnah idéen om Taqwa som at beskytte sig fra Helvedet (Jahannam), ved at overholde Allahs (swt) ordrer, ved at gøre hvad Han (swt) har beordret og afholde sig fra det, Han (swt) har forbudt. Der er mange Ayaat i Qur’anen, der påpeger disse idéer:

”Og til Allah hører alt hvad der er i himlene, og alt hvad der er på jorden. Og Vi har anbefalet Skriftens folk før jer og til jer (åh muslimer), at I alle skal frygte Allah (have Taqwa), og overholde jeres forpligtelser, men hvis I begår kufr (ikke adlyder), så vær forvisset om at alt hvad der er i himlene og alt hvad der er på jorden tilhører Allah. Og Allah er uafhængig, og har fortjent at blive lovprist.”

[Al-Nisa 4:131]

Og Profeten (saw) sagde i sin sidste tale til muslimerne:

”Åh folk! Frygt Allah; hør efter, og adlyd (Ham)…” [Musnad Ahmed, Baqiy Musnad Al-Ansar]

Denne Ayah såvel som denne Hadith beordrer muslimer til at have Taqwa. En person skal have Taqwa, som en barriere imellem sig selv og Allahs (swt) vrede og utilfredshed. Gennem Taqwa stræber muslimen for at adlyde Allah (swt) og afholde sig fra Hans (swt) forbud.

’Alis søn (ra), Al-Hasan (ra) sagde engang: ”Personer, som har Taqwa (Al-Muttaqeen), er de personer, som undgår hvad Allah (swt) forbød og udfører hvad Allah (swt) befalede.

’Umar bin ’Abdul-’Aziz sagde: ”Taqwa er ikke at faste om dagen, eller at bede hele natten. Og det er ikke at blande de to sammen. Men Taqwa er at forlade hvad Allah gjorde Haram, og udføre hvad Allah har gjort Fardh. Efter man har gjort dette, så vil Allah give gode ting til denne person.”

En sand Muttaqee er en person, som stræber for at opnå en solid forståelse og kendskab til Allahs (swt) love (Ahkam) gennem Qur’anen og Sunnah. Og uden tilstrækkelig viden om de islamiske regler, vil personen ikke vide, hvad der kræves af ham. Altså er det nødvendigt, at forstå Islam ordentligt, og have den korrekte hensigt (Niyyah) om at opnå Allahs (swt) tilfredshed i udførslen af disse handlinger.

Imam Ahmed nævner en Hadith, som blev berettet af en Sahabi, hvor en person bad Allahs Sendebud (saw) om et råd. Profeten (saw) svarede, at han skulle frygte Allah (have Taqwa), fordi dét var det allervigtigste. I en anden hændelse svarede Profeten (saw), at personen skulle frygte Allah (swt), fordi dette var samlingen af alt hvad der er godt. Allah (swt) lover også at være med dem, som har Taqwa. Allah (swt) siger:

”Allah er sandelig med dem der frygter Ham, overholder deres forpligtelser, og som er Muhsinoon (dem, der udfører gode gerninger for Allahs skyld udelukkende).”

[Al-Nahl 16:128]

Taqwa er også en grund til, at Allah (swt) vil hjælpe den, der oplever hårde tider og trængsler.

Han (swt) lover:

”Den der frygter Allah, så vil Allah give vedkommende en udvej (fra trængsel).”

[Al-Talaq 65:2]

Allah (swt) har også lovet tilgivelse af synder til de personer, som er Muttaqeen.

”Og den der frygter Allah og overholder sine forpligtelser, så vil Han tilgive hans synder for ham, og forøge hans belønning.”

[Al-Talaq 65:5]


Allah (swt) har givet gode nyheder til dem der har Taqwa. Nyheden om Al-Jannah (Paradiset) garanteres for disse personer, og giver hentydninger om mægtige belønninger til dem, der tager Allah (swt) som deres Herre, når de udfører deres handlinger.

”Sandelig, dem der frygter Allah (har Taqwa), er dem der ihukommer Allah, når der kommer en ond tanke fra Satan, og således opretter de deres syn.”

[Al-A’raf 7:201]

”Og den (Muhammad (saw)), der bragte Sandheden (Qur’anen og den islamiske monoteisme – Tawheed), og dem der erkender den; disse er de gudfrygtige og de retskafne (Al-Muttaqeen).”

[Al-Zumar 39:33]

Udfra det Allah (swt) har fremlagt gennem Wahi (åbenbaring), kan vi se at, en person der har Taqwa, ikke er den, der lever et isoleret liv og udelukkende beder, faster, og opretholder en god moralsk adfærd. Derimod er Al-Muttaqeen dem, der frygter Allah (swt) og kigger på hvad Allah (swt) har befalet i udførslen af deres handlinger, for at undgå Hans (swt) utilfredshed og vrede. Og disse personer er aktivt involveret med Ummah i deres liv, bekymret om muslimernes affærer, mens de på samme tid beder, faster, giver ud for Allahs (swt) skyld, har en god moralsk adfærd og er tilgivende. Alle disse beskrivelser kan tilskrives til en person, der har Taqwa.

”Åh Profet! Overhold din pligt overfor Allah og adlyd ikke de vantro og hyklerne. Allah er sandelig Alvidende og Alvis. Og følg hvad der inspireres til dig fra din Herre. Allah er sandelig bekendt med det, I foretager jer; og sæt din lid til Allah, og Allah er tilstrækkelig (for dig) som en varetager (Wakeel).”

[Al-Ahzab 33:1-3]

Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …