Seneste nyt

Artikler

Kvindens påklædning

Den muslimske kvindes påklædning hersker der stadig stor forvrængning og uvidenhed omkring. Orientalister og andre islamfjendske mennesker påstår på en forvrængende måde, at hidjab ikke står nævnt i Quranen, og at det ikke er en forpligtelse. Allah (swt) siger i meningsoversættelsen af et Quran-vers som fuldstændigt knuser denne påstand: “Og …

Læs mere

Betydningen af la ilaha ill Allah

Der hersker en udbredt misforståelse omkring trosbekendelsens første led, idet mange tror, at sætningen la ilaha ill Allah kun betyder – der eksisterer ingen anden gud end Allah.Dette er forkert idet sætningen indeholder så meget mere, der er vigtigt at forstå. Uden bevidnelsen på la ilaha ill Allah kan man ikke være muslim hvorfor, …

Læs mere

Målet med da’wah

Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da’wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at følge metoden, som Profeten (saaws) beskrev gennem udbringelsen af Da’wah, men når de spørges om detaljer, forbliver forklaringen af specifikke målsætninger dunkel …

Læs mere

Aqeedah

Den islamiske Aqeedah (overbevisning), former netop grundlaget for den islamiske identitet, både når den er båret af individer eller når den er repræsenteret af en stat. Muslimerne er forpligtet til at have en absolut overbevisning, hvad angår deres trosbekendelse, uden at bære den mindste tvivl omkring denne. Faktisk, er mennesket …

Læs mere

Behovet for sendebud

Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide, som leder mennesket til en specifik vej med hensyn til livets affærer. F.eks. er det essentielt, at denne aqeedah bliver adopteret gennem en oplyst …

Læs mere

Kaldet til Islam

I perioden hvori profeten (saaw) kaldte til profetskabet var arabernes lande og rigdomme ikke i deres hænder, men i hænderne på andre. I nord, var Syrien under romersk jurisdiktion, det var romerne som udpegede bestemte lokale arabiske regenter, for området. I syd, var Yemen under persisk herredømme og var lokalt …

Læs mere

Quranens bevis

Hele Islam bygger på quranen, idet quranen er den, der beviser, at Islam er fra Skaberen af mennesket og universet. Quranen og profetens (saaws) sunnah blev åbenbaret af Skaberen til profeten (saaws) Muhammad. Quranen er den, der beviser profetens (saaws) autenticitet, hans (saaws) sunnah’s autenticitet samt sin egen autenticitet. Som …

Læs mere

Skaberens eksistens

At komme frem til at der eksisterer en Skaber, der har skabt alt, er i virkeligheden meget simpelt, og ikke noget der kræver specielle egenskaber. Det eneste der kræves er, at mennesket gør brug af sin forstand på den rigtige måde, og det anbefales i denne sammenhæng at artiklen “Menneskets …

Læs mere

Menneskets natur

At forstå menneskets natur er essentielt for mennesket, muslim såvel som ikke muslim, da mennesket i sin søgen efter sandheden tit begår fejl i måden, hvorpå det tænker. Ligeledes begår mange den fejl at tro, at følelser er noget, man kan bruge i bedømmelsen på, hvorvidt noget er sandt eller …

Læs mere

Vejen til Islam

I dag er det blevet moderne i Europa at fornægte Guds eksistens. Årsagen hertil er først og fremmest den modbydelige undertrykkelse af menneskene i middelalderens Europa. Fæstebønderne førte et elendigt liv i undertrykkelse, utraditionelle tænkere og filosoffer betragtedes som kættere og brændtes på bålet, og videnskabmændene blev forfulgt og henrettet for blot …

Læs mere