Seneste nyt

Artikler

Rizq er fra Allah 

En af de mest grundlæggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal få, præcis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre. ”Og der findes intet væsen på jorden, uden at dets forsyning afhænger af Allah. …

Læs mere

Profeter er ufejlbarlige  

Et af de mest grundlæggende koncepter i den islamiske ’Aqidah, er profeternes ’Ismah, hvilket betyder, at profeter er ufejlbarlige og immune overfor at begå fejltagelser, når det handler om at overlevere og bære budskabet, og de er immune overfor at begå synder eller overtrædelser af Allahs (swt) befalinger. Allah (swt) …

Læs mere

Handlinger og genstande  

Ofte hører vi spørgsmål som, “Hvad siger Islam til computere?”, “Hvor i Islam nævnes internettet?”, som alt sammen er ensbetydende med en forhånelse af ideen om, at Islam er fuldkommen (kamil). Disse udtalelser afspejler en forvirret mentalitet, som fejler i at adskille imellem menneskets handlinger, og de genstande og værktøjer …

Læs mere

Quranen – Miraklet

Quranen er udelukkende på arabisk, hvilket der ingen tvivl er om. Dens mening alene betegnes ikke som Quran, og dens tekster er ikke uden mening. Quranen blev åbenbaret i Makkah og Madinah over en periode på ca. 23 år. At den blev åbenbaret over en så lang periode skyldes, at …

Læs mere

Khilafahs præstationer  

På årsdagen for Khilafahs nedlæggelse bliver Islam diskuteret og debatteret af hele verden. Nogle anser den for at være en trussel, mens andre anser den for at være en religion, som har meget lidt at sige om det offentlige liv. Efter fjernelsen af konceptet fra muslimernes sinde, har Kuffar dog …

Læs mere

Opfattelsen om taqwa

Taqwa er en af de mest betydningsfulde opfattelser i Islam. Og Taqwa er en måde, hvorpå muslimerne etablerer forhold indbyrdes i samfundet, og den er et middel til at kanalisere deres handlinger. På grund af Taqwas store betydning, har Qur’anen og Sunnah refereret til den mange gange, for således at …

Læs mere

Islam og nationalisme

Islam er kommet som et universelt gældende budskab. Den skelner ikke imellem araberen og ikkearaberen, men kun når det handler om at have Taqwa (dvs. frygte Allah (swt)). Således fremmer Islam en ophævelse af enhver form for nationalisme. Udtalelser fra Allahs Sendebud (saw) adskiller alle forbindelser på basis af afstamning …

Læs mere

Sufisme og ummahs oprejsning

Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi’een (generationen efter Sahabah (ra)) forstod den, har intet at gøre med de sufistiske bevægelser, der hærgede muslimerne gennem den islamiske historie. Ej heller de nuværende sufistiske bevægelser, der hærger muslimerne i dag, da disse kun har til formål …

Læs mere

Varede Khilafah kun i 30 år?

Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter holdt op med at eksistere. Har denne forståelse et islamisk argument? Og er det en gyldig begrundelse for ikke at …

Læs mere

Islam og åndelighed

Oprindelsen til brugen af ordet ”Ånd” findes i diskussioner, der fandt sted mellem folk, som troede på Guds eksistens og ofte brugte ord som ”Ånd” og ”Åndelighed” til at udtrykke effekten af en Skaber. Et af de mest misforståede områder i Islam blandt Ummah, er dette emne om åndelighed, hvor …

Læs mere