Seneste nyt

Tålmodighed i Islam

“Oh i som har lavet Iman! Søg hjælp i tålmodig Vedholdenhed og Bøn: Allah er sandelig med dem, der tålmodigt holder ved. Og sig ikke om dem der dør for Hans skyld: “De er døde.” Nej, de er levende, selv om i ikke kan se (det). Vær sikker på, at Vi vil give jer prøvelser i frygt og sult, tab af goder, liv eller frugterne af jeres hårde arbejde, men giv gode nyheder til dem som tålmodigt holder ved. Som siger, idet de bliver ramt af katastrofer:

“Vi tilhører Allah, og til Ham vil vi vende tilbage. Det er dem der får (nedsendt) Velsignelser og Barmhjertighed over sig fra deres Herre, og de er de retledte.”

[MOQ al-Baqarah:153-157]


Allah (swt) klargører følgende i disse Vers:

1. Efter at Allah (swt) informerer os, at Han har sendt os et Sendebud fra iblandt os, der reciterer Hans Vers for os, som renser os fra polytheisme og lærer os alt det vi har brug for angående Aqeedah (livsanskuelsen) og Ahkam (lovgivning); beordret os til at overholde dem; derefter forpligtet os til altid at ihukomme Hans navn og bære kaldet til Islam; så har Han (swt) beordret os til at søge hjælp i tålmodig vedholdenhed og Bøn.

Formuleringen i dette Vers indikerer at dawa’ (kaldet) til Islam, og overholdelsen af Allah (swt)’s Shari’ah (love), er en enorm forpligtelse og indeholder mange vanskeligheder, og det er pålagt Muslimen at stå fast, igennem alt det; fast, solidt og at søge støtte fra to områder som Allah (swt) har klargjort: tålmodighed og Bøn.

2. Derefter nævner Han (swt), adskillige former for prøver, mennesket vil møde når han bærer på Islam og kalder til det. Han (swt) beskrev også hvad Han har forberedt til dem der er tålmodige, som står fast på sandheden og, når de bliver ramt af katastrofer, så siger de “Vi tilhører Allah, og til Ham vil vi vende tilbage”. De prøver som Allah (swt) nævnte, og det Han har forberedt som en belønning for de personer, der bliver testet::

a. Kamp for Allahs skyld, betyder at en person bliver dræbt mens han bekriger Allahs (swt) fjender, for at ophøje Hans (swt) Ord. Ansigt til ansigt med fjenden, ikke med ryggen til dem (løbende væk derfra), stående fast der hvor kampen finder sted. Han lever hos Allah (swt), men folk kan ikke sanse det, fordi det er udover menneskets fatteevne, men det er et smukt og sødt liv.

“Den der kæmper for at ophøje Allahs ord, med ansigtet mod fjenden, ikke løbende væk; han kæmper for Allahs skyld.” [al-Nisaa’I, Ahmad og al-Darmi] “Martyrernes sjæle, hos Allah, er inde i grønne fugle, glidende rundt om Paradisets floder, som de har lyst til.” [Muslim, al-Tirmidhi, Ibn Maja, al-Darmi og Ahmad]

b. Prøvelser i frygt, sult, tab af goder, liv eller frugterne af hårdt arbejde, er prøver i alle sine former, og hvis en af dem rammer en muslim, så er det en trængsel: Frygt og mangel på sikkerhed, fattigdom og sult, tab af rigdom, tab af liv på grund af sygdomme og død eller tab af afgrøder på grund af en hunger. Allah (swt) nævnte også “i”, hvilket betyder at, omend prøvelsen er stor eller lille, så er det en prøvelse, og tålmodighed gennem den medfører stor Ajir (belønning). ‘Profeten (saw) trak hånden til sig efter at have slukket en lampe, og da han blev spurgt angående det, så sagde han:

“Alt det som skader en Mu’min, er en prøvelse, og der er Ajir i det til ham.”  [Al-Dir Al Manthoor, Tafseer Al-Baydhawi]

c. Allah (swt) beskriver, at når en Mu’min bliver udsat for en prøvelse, og han er tålmodighed gennem den, og reagerer ved at sige, “Vi tilhører Allah, og til Ham vil vi vende tilbage”, så bliver han belønnet med stor Ajir, “Det er dem der får (nedsendt) Velsignelser og Barmhjertighed over sig fra deres Herre, og de er de retledte”. Dette er sandelig en kæmpe belønning: Allah (swt)’s tilfredshed, Hans Velsignelser og Barmhjertighed, og ikke kun det, men der er også stor lykke i dette liv for dem.

Det blev viderebragt af Muslim angående Umm Salamah, “Hun sagde: Jeg hørte Allah’s Sendebud (saw) sige: En slave (af Allah) som bliver udsat for en prøve og siger: “Inna Lillahi wa inna ilayhi raaji’un (vi tilhører Allah, og til Ham vil vi vende tilbage), Oh Allah, hjælp mig igennem denne sag, og giv mig noget bedre bagefter.” Allah vil hjælpe ham, og give ham noget bedre end det bagefter. Hun sagde: Så da Abu Salamah (hendes ægtemand) døde, så sagde jeg det, jeg havde fået at vide af Profeten (saw) jeg skulle sige, og Allah (swt) gav mig noget bedre… Allah’s Sendebud (saw).” [Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi og Abu Dawud]

3. Allah (swt) beordrer os til at søge hjælp ved tålmodighed og Bøn, når vi bærer Islam og kaldet til den, og at vedblive fast på dens sandhed. I en Sahih (autentisk), fortælles det angående Profeten (saw), at når han var bekymret over noget, så ville han skynde sig og udføre Salah, fordi Salah er en Muslims tilflugtsted, hvorigennem, han nærmer sig sin Herre (swt), og bliver fyldt med ro. Allah’s Sendebud (saw) sagde: “Der  er tre ting, som Allah har gjort elsket for mig: duft, kvinder og at mit tilflugtsted er i Salah.” [Al-Nisaai og Ahmad]

Fordi Bøn giver Muslimen kræfter og styrke til at stå imod undertrykkelse, såvel som dem der undertrykker, og Bøn giver også viljen til at vedblive solidt på sandheden. Det producerer en ustoppelig og usvækkelig, oprigtig Mu’min. Allah har endda nævnt tålmodighed før Bøn, for at fremhæve tålmodighedens vigtighed, fordi Bøn er forholdet mellem slaven og hans Skaber, og tålmodighed er forholdet mellem slaven og hans Skaber, ham selv og andre omkring ham, idet det er målestokken for vedholdenhed gennem katastrofer, prøvelser og besværligheder.

Her er vi nød til at tage et kig på tålmodighed, for at fjerne enhver fejlopfattelse, nogle Muslimer måske har angående dens realitet og dens betydning.

Nogle personer tror at hvis en person søgte ind i sigselv, isolerede sig, forlod synd og syndere, altimen han var vidne til beskæmmelse af hellige områder, Allah (swt)’s grænser overtrådt og at Jihad forlades, uden at tage et standpunkt imod det, men at han istedet distancerede sig fra det, og derfor forsømte al-nahi ‘an al-Munkar (at forbyde alt det onde); så skule det betragtes som at være tålmodig.

Eller nogen forstår tålmodighed til at være, når man undgår at blive udsat for smerte, og at undgå situationer hvor man kan risikere at komme i kontakt med Allah (saw)’s fjender, og derved ikke turde at sige et sandt ord, og påtager sig ikke arbejdet for at få Allah (saw)’s tilfredshed. Istedet så forbliver han tavs, siddende i et hjørne, og kalder sig selv tålmodig.

Dette er ikke den tåmodighed, hvortil Allah (swt) har forberedt Paradisets haver, til dens udøvere; Kun dem der er tålmodige, skal få deres fulde belønning, uden regnskab” [az-Zumar:10] Derimod er det den samme svaghed, Allah’s Sendebud (saw) søgte tilflugt fra, idet han sagde, “Jeg søger tilflugt hos Allah fra, utilstrækkelighed, dovenskab, fejhed, bekymring, elendighed, at blive tynget af gæld og fra menneskers styrke.” [al-Bukhari og Muslim]

tålmodighed vil sige at bære sandheden, at sige sandheden, at undergå al den smerte man møder på grund af det, for Allah (swt)’s skyld, uden nogensinde at fare vild, og blive svag eller blødsøden.

Tålmodighed er det, Allah (swt) i status, har gjort lig med Taqwa (frygt for Allah (swt)), ifølge Allah (swt)’s udtalelse, “Sandelig, ham der frygter Allah i adlydelse af Ham, og som er tålmodig; Allah vil med sikkerhed ikke lade al-Muhsineen’s (dem der udfører de fineste handlinger) belønninger gå tabt” [Yusuf:90]

Tålmodighed er det, Allah (swt), al ære tilkommer Ham, har sammenlignet med Mujahideen, da Han (swt) sagde, 

“Og mange Profeter kæmpede og sammen med dem (kæmpede) store grupper af lærde mænd (i Deen). Og de mistede aldrig modet pga. det der ramte dem på Allah’s vej, og de blev heller ikke svage eller degraderede. Og Allah elsker dem der er tålmodige.”

[al-‘Imran:146]


Det er tålmodighed under prøvelser, og tålmodighed overfor Qadaa (fastbestemte sager), der fører til vedvarenhed og urokkelighed, og som fører til fast forholdelse til Bogen; ikke at forlade den, og bruge undskyldningen med at byrden er for tung at bære. Og det er tålmodighed der bringer en nærmere til Den Eneste Ene, som det er umuligt at flygte fra, 

“Og han råbte gennem mørket: La ilaha illa Anta (ingen andre end Dig fortjener at blive tilbedt) Beæret og Ophøjet er Du! Jeg har sandelig været en af dem, der begik fejl”

[al-Anbiyya:87]


Det er tålmodigheden, som styrker ens beslutsomhed, og som bringer vejen til Paradiset nærmere; ligesom tålmodigheden vist af Bilal, Khabab og Aala Yassir, hvor Profeten (saw) sagde, “Hav tålmodighed Aala Yassir (Yassir familien), jeres mødested er i Paradiset” [al-Mustadrik, al-Matalib, al-‘Aaliya og al-Hilya]

Det er tålmodigheden, vist af Khabayb og Zayd, som sagde, “Ved Allah, jeg kunne aldrig acceptere, at Muhammad (saw) skulle modtage bare en lille rift, mens jeg var i sikkerhed hos min familie.” (Seerat Ibn Hisham).

Se også

Den vitale sag  

[ad_1] I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige …